Privacy Verklaring

ivettevanriel.com, gevestigd in Leusden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacy verklaring.

Contact details

www.ivettevanriel.com
Leusden, Nederland
info@ivettevanriel.com
KvK 32106901

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

ivettevanriel.com verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en/of achternaam
-Bedrijfsnaam
-Telefoonnummer
-E-mail adres

Speciale en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders.
Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@ivettevanriel.com, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

ivettevanriel.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-De afhandeling van uw betaling
-U kunt indien nodig bellen of e-mailen om uw services aan te vragen
-U informeren over wijzigingen in onze services en producten
-Om goederen en diensten te ontvangen die u levert
-ivettevanriel.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals informatie die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ivettevanriel.com neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ivettevanriel.com) betrokken is.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

ivettevanriel.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de gegevens die we gebruiken voor facturering:

-Voor- en achternaam, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-Bedrijfsnaam, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-Adresgegevens, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-Telefoonnummer, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-E-mailadres, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst

Delen persoonlijke gegevens met derden

ivettevanriel.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een "verwerkingsovereenkomst" om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
ivettevanriel.com blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

ivettevanriel.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Hiermee kunnen we onze website ook optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ivettevanriel.com en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonlijke gegevens die we in een computerbestand hebben opgeslagen, naar u of een andere door u genoemde organisatie te verzenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of een verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@ivettevanriel.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ivettevanriel.com wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

ivettevanriel.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ivettevanriel.com.